- מאמר ב"חדשות הר הזיתים"

חדשות הר הזיתים

 

 

 

תמונת החודש- מצבת בונה בית כנסת החורבה, רש"ז צורף

 

 

<https://media.web-view.net/i/ffj228/monthelul.jpg>

 

 

י"ט אלול הוא יום פטירתו של הרב אברהם שלמה זלמן צורף, בונה "החורבה", שליח

ציון (כמופיע בחתימתו), מבאי ירושלים בעליית תלמידי הגאון מוילנא. השתדלותו

בבניין בית הכנסת החורבה גרמה בעקיפין למותו, כאשר אחד מבעלי החוב הערבים ניסה

להרגו ופצעו פצעי מוות. רש"ז צורף נקבר בסמוך לקבר זכריה ונהרס במהלך החפירות

ב-1960. בשנה שעברה קם איש ועשה מעשה. שמחה מנדלבוים, כנגד כל הסיכויים

והאילוצים קם והנציח את זכר סבו הגדול. שמחה מנדלבוים וסבו הגדול, רש"ז צורף,

מעבירים מסר לכל הדורות לפעול כנגד כל האילוצים ולהצליח בעשיה למען ירושלים.