- שאול רוטמן

שאול רוטמן
בן חנה וזלמן רוטמן. נולד בחדרה בשנת תר"ץ (1930). נקרא על שם סבו שאול רוטמן ממיסדי חדרה.
איבד את עינו השמאלית במשחק ילדים בגיל 6. השתדל כי חסרון זה לא יפריע לו לתפקד כיתר
הילדים. היה פעיל כחניך ומדריך בארגון הצופים.
בגיל צעיר הצטרף להגנה ומילא תפקידים סודיים אחראיים ביותר. היה בעל כושר הקרבה עצמית וגבורה. עם פרוץ המאורעות לפני הכרזת המדינה הצטרף לכוחות הביטחון ונרשם לקורס למפקדים בחטיבת כרמלי, שם נקרא ״דוד כרמי״.
כשאורגנה שיירח נושאת מזון ותחמושת לקבוץ יחיעם יצאה כתה מתוך הקורס לחבטחת השיירה. שאול דרש שיצורף לשיירה בניגוד לדעת מפקדו שאין לאפשר לו פעילות קרבית. כאשר הגיעה השיירה ליד הכפר ״קאברי״ הותקפה מן המארב על ידי כחות ערבים שמנו למעלה מ1000 איש. במשך שעות ארוכות עמדו שאול וחבריו במערכה. במערכה זו נפלו ארבעים ושבעה לוחמים יהודים. שאול המשיך להילחם עד שאזלה לו התחמושת. אז נפל שדוד.
נפטר ביום ט״ז אדר ב׳ תש״ח (27.3.48) בטרם מלאו לו 18 שנה.