- משה שלמון

משה סלומון
בן אברהם וחנה שלמון. נולד בירושלים בד׳ חשון תרפ״ה (1925).
מגיל 6 התגורר בראשון לציון שם למד בבי״ס יסודי. לאחר מכן למד בגמנסיה "הרצליה״ בתל-אביב.
היה פעיל ב״מכבי הצעיר׳ כחניך ומדריך. היה נעים הליכות, מלא חיים וחובב מוסיקה.

בגיל שלוש עשרה הצטרף ל״הגנה״ ושם היה מ״כ של כתת סיירים.
עם סיום למודיו הצטרף כנוטר למשטרת הישובים. בשנת 1945 נשלח לבירות מטעם הסוכנות כדי להביא ארצה את יהודי סוריה.

בשנת 1946 התקבל ללמודים באוניברסיטה העברית בירושלים ושם הדריך גם בקורסים למ׳׳כ ומ״מ של ה״הגנה״. בשנת 1947 נתקבל לקורס הכנה לדפלומטים.

עם פרוץ מלחמת השחרור היה מפקד פלוגה בגדוד "מוריה". השתתף ופיקד על פעולות רבות בירושלים, ביניהם: הקרב על רחוב הנסיכה מרי, הבטחת שיירות להר-טוב ולהר הצופים, פיצוץ מלון ״סמירמיס״ בקטמון, קרבות שיך ג׳ראח וואדי ג׳וז. גיום 17 במאי 1948 פקד על נסיון פריצה לעיר העתיקה בירושלים. ליד שער יפו נפצע משבעה כדורים ומת מפצעיו. עם פטירתו העלה לדרגת סגן.
נפטר ביום י״ג באייר תש׳׳ח (21.5.48). בן 23 היה במותו