- יוסף לייב סופר

בן יעקב יצחק ולאה סופר. נולד בירושלים בשנת תרצ״ב (1932).
למד בת״ת מאה שערים ובישיבת ״תפארת צבי״ שליד ישיבת חברון. היה תלמיד מצויין שנועד לגדולות.
כאשר פרצו הקרבות במלחמת הקוממיות התגייס לגדוד בני הישיבות ועסק בביצורים באיזור מעבר מנדלבוים. בעת מילוי תפקידו פגע בו פגז של האויב.
נפטר ביום י׳׳ב אייר תש׳׳ח (1948). בן 16 היה במותו