- יהודה ינובסקי

יהודה ינובסקי,
בן היה גליקה ויצחק צבי ינובסקי. נולד בירושלים ביום י״ט בטבת תרע״ ז ((13.1.1917.
למד בביה״ס ״תחכמוני" ואחר מכן המשיך ולמד בגימנסיה העברית. היה חבר תנועת הצופים בירושלים.
לאחר מכן למד וסיים את חוק לימודיו בקולג׳ הסקוטי בצפת - שם היה בין התלמידים המצטיינים. הוא ניחן בקסם אישי רב וביכולת ויכוח, והגן בלהט ובחן על עמדות היישוב היהודי בוויכוחים, שניהל עם
התלמידים הערבים בבית-הספר, ועם זאת לא איבד מידידותם. היה בין פעילי התלמידים ונטל חלק בכל מה שנעשה בין כותלי הקולג׳. הוא ידע עברית, ערבית ואנגלית על בוריין, ועם סיימו את הקולג׳ נתקבל
לעבודה כפקיד במזכירות הראשית של ממשלת המנדט. תקופה מסוימת היה פקיד ראשי במחלקת האספקה
המלחמתית, וניצל את תפקידו זה כדי לעזור לתעשייה העברית המתפתחת.

היה אדם נוח לבריות וחדור אחריות אישית ולאומית. היה ספורטאי נלהב ושיחק כדורגל בקבוצת המזכירות הראשית.
בשנת 1943 התגייס לחיל האוויר הבריטי ומילא תפקידים אדמיניסטרטיביים רבים במפקדה הראשית בקהיר וביחידות שונות באפריקה, פרס ועירק.

בשנת 1946 השתחרר יהודה מהיל האוויר הבריטי וחזר לעבודתו במזכירות ממשלת המנדט, שמקום מושבה היה במלון ״המלך דוד". הוא היה אמור להתמנות לפקיד ראשי של המפקה על התעשייה הכבדה והאספקה המלחמתית.
ביום כ״ג בתמוז תש" ו(22.7.1946) תקף האצ״ל את משרדי המזכירות הראשית והמפקדה הצבאית של השלטון הבריטי בארץ, ששכנו באגפו הדרומי של מלון ״המלך דוד". חוליה של האצ״ל החדירה שבעה כדי חלב מלאים חומר נפץ לקפה ״ריג׳נט״, ששכן מתחת לאגףהמשרדים. למרות האזהרות הטלפוניות, שמסר האצ״ל שלושים דקות לפני מועד ההתפוצצות למרכזיית המלון על הטמנת הפצצות ודרישה לפנות את הבניין, האגף לא פונה, ואנשי הביטחון הבריטים אף מנעו יציאה מהמשרדים. בהתפוצצות, שגרמה להריסת אגף המשרדים, נהרגו 91 אנשים ו-70 נפצעו. בין ההרוגים היה יהודה.
נפטר ביום כ״ ג בתמוז תש" ו(22.7.1946). בן 29 היה במותו הובא למנוחת-עולמים בבית העלמין שעל הר הזיתים.