- עודד חי

עודד חי
בן אסתר ויחיאל חי. נולד בירושלים בשנת תרפ״ד (1924)
למד בבביה״ס אליאנס ובגמנסיה העברית.
בגיל צעיר הצטרף ל״הגנה״ והשתתף במשימות תשובות. היה איש הבריגדה היהודית, ולאחר מכן החל בלמודים באוניברסיטה העברית בירושלים.
עם פרוץ מלחמת הקוממיות גויס לצבא והיה מפקד פלוגת
״יונתן״ והשתתף בהגנת ירושלים.
בקרבות ״עשרת הימים״ פיקד על פלוגתו בגיזרת ״מלחה״, נפגע מיריות צלף ערבי ב״חירבת אל חממה״ ומת.
נפטר ביום ט״ו תמוז תש״ח (10.7.1948) בן 24 היה במותו.