- אברהם אהרן הרשלר

אברהם אהרן הרשלר
בן פנחס יהודה ופיגיל הרשלר. נולד בירושלים בשנת תרס״ז1907
בילדותו למד בחדר ובישיבת המתמידים ב״בתי אתגרים״. נחשב כ״עילוי״ בלימודים. בגיל צעיר נסע לאישה
את יוכבד בת שרה פייגה ונפתלי אדלר. לאחר נישואיו עבד כ״מנקר׳. בעת פרוץ המאורעות עם
הקמת המדינה הזדמן לעיר העתיקה בירושלים בקשר לעבודתו. ברחוב הבטרק עברה תהלוכה של ערבים
שיצאו מהמסגד בהר הבית לאחר התפילה. לפתע התפרץ ההמון והקיף את אברהם אהרן מכל עבר. אחד
המתפרעים הוציא סכין ודקר אותו למוות. המשטרה הבריטית תפסה את הדוקר אך הוא שוחרר מיד.
נפטר ביום כ״ה כסלו תש״ח. בן 41 היה במותו. נקבר בחלקת הקדושים במורדות הר הזיתים.