- אליהו אדלר

אליהו אדלר

בן אהרון ונחמה אדלר. נולד בירושלים בשנת תר׳׳ץ 1930.

בילדותו למד בחדר ובתלמוד תורה, סיים למודיו בבית המדרש למורים ״מזרחי״ בירושלים. היה שקט וצנוע, ידיד לכל אדם,* מלא יזמה חלוצית, פקח ואמיץ לב ללא רתת. עם סיום למודיו התגייס למשטרת
הישובים העבריים. עם פרוץ המאורעות לפני הכרזת המדינה הוצמד למשמר הנע להבטחת השיירות לחניתא.

כשהותקף הקבוץ יחיעם, הוזעק אליהו להגיש עזרה. הוא יצא במשוריין ליחיעם, הותקף באש תופת ממארב ערבים ליד הכפר ״קאברי״ ונפגע מצרור בפניו. בן 17 שנה היה במותו.
נפטר ביום ט׳ שבט תש״ ה 20.1.48