- ר' שלמה מטולוצ'ין ובנו טוביה

הרב שלמה מטולוצין:
הרב מרדכי צורף, בנו בכורו של הראש״ז נשא לאישה את חנה, נכדתו של הרב שלמה מטולוצין.

הרב ר׳ שלמה מטולוצין היה מגדולי תלמידי הגר״א. הוא היה התלמיד היחיד מבין תלמידי הגר״א שעלה לארץ ישראל עוד בחיי רבו הגר״א. הרב שלמה מטולוצין הגיע לארץ ישראל בראש חודש ניסן, שנת תקנ״ד (1794). הוא היה ידוע כגדול בתורה וכבעל מופת.
בראשית עלייתו לארץ ישראל התיישב בעיר האבות, חברון. כאשר נודע לר׳ שלמה כי הראש״ז עלה לירושלים וכי עוד כמה משפחות אשכנזיות הצטרפו אליו, מיהר ר׳ שלמה, עבר לגור בירושלים והצטרף למנין שנוסד בישיבת ״אור החיים״ של ר׳ חיים בן עטר. מאז הפך להיות ידידו הגדול של הראש״ז ולמד אתו תורה בחברותא.
שמחתו הרבה היתה כששתי המשפחות התאחדו כאשר נכדתו, חנה, נישאה לרב מרדכי, בנו בכורו של הראש״ז.

בסוף ימיו חזר לעיר חברון ושם נקבר.
בחייו כתב ספר בשם ״אבן שלמה״ אך לא זכה להדפיסו. הספר נשאר בכתב יד כמאה שנה ועבר בירושה לידי בעלה של נכדתו, הרב מרדכי צורף. ממנו עבר בירושה לבנו הרב יואל משה סלומון. הרב יואל משה סלומון אסף את החומר והדפיס אותו בדפוס סלומון.
בהקדמה לספר ״אבן שלמה״ כתוב: ״הצדיק ר׳ שלמה מטולוצין, מתלמידי הגאון מווילנא. עוד בהיותו בחו״ל היה נחבא אל הכלים. כל ימיו גלה מעיר לעיר ורק לעיתים רחוקות שב לעירו טולוצין, במקום שהיה נודע בצדקתו ומפורסם כגאון וצדיק ובעל מופת. כאשר ספרו לגאון מווילנא כי תלמידו ר׳ שלמה כבר הגיע לארץ ישראל ולא ידעו איך עבר את הדרך שהיתה בjזקת סכנה, ענה הגאון: ״אל תתמהו על ר׳ שלמה. ראוי הוא גם לעבור את הים הגדול בחרבה״. בירושלים העידו עליו שהיתה כל התורה שגורה בפיו, כי חננו ה׳ בזכרון נפלא מאד״.

הצדיק ר׳ טוביה
הצדיק ר׳ טוביה, היה בנו של הרב ר׳ שלמה מטולוצין. גם הוא היה צדיק וגדול בתורה ובחכמה. דרך אביו ר׳ שלמה התידד גם עם הראש"ז והפך להיות לו עוזר נאמן. ר׳ טוביה נסע רבות לחו״ל בשליחות ירושלים. הוא גם התלווה על הראש״ז בכל נסיעותיו לחו״ל. באחת משליחויותיו, כשחזר הצדיק ר׳ טוביה עם הראש״ז לירושלים, היתה סערה עזה בים והאניה שבה הפליגו חישבה להשבר. אז הבטיחו הראש״ז והצדיק ר׳ טוביה אחד לרעהו, כי אם בע״ה יינצלו מן הסכנה ויחזרו בשלום לירושלים, יתן ר׳ טוביה את בתו לבנו של הראש״ז. הסערה שככה והשניים זכו להגיע בשלום הביתה. אז נשא בנו של הראש״ז, הרב מרדכי צורף את בתו של הצדיק ר' טוביה לאשה.
הצדיק ר׳ טוביה נתמנה לנשיא העדה האשכנזית בירושלים. הוא הופיע בכל המופעים הפומביים של ירושלים כנשיא העדה וכאשר הגיע השר מונטיפיורי לביקור יצא הצדיק ר׳ טוביה לקבל את פניו.