- יוחנן דוד סלומון

יוחנן דוד סלומון

 

יוחנן דוד נולד בירושלים בשנת תרי"ז (1857). היה בנם הבכור של

יואל משה ופרומה סלומון.

למד ב"חדר" ובישיבת "עץ חיים". הוא הצטיין בלימודיו והמשיך ללימוד

גם אחרי נישואיו, עד גיל עשרים וחמש.  ואז, בהיות אביו עסוק כל הימים

בצרכי צבור, נטל על עצמו לנהל את בית הדפוס סלומון שהקים אביו.

משיצא אביו להתיישב בפתח-תקווה ואחר כך בכפר יהודיה, נבחר למלא

את מקום אביו בהנהגת מוסדות צבור שונים בירושלים ביניהם: הוועד

הכללי לכנסת ישראל, בית החולים "ביקור חולים", ועד חברת "למען ציון"

ועוד, וכאביו גם הוא שרת את הצבור בלי לקבל כל שכר. בעניינים שהיו

כרוכים באחריות יתרה ודרשו יישוב דעת מרובה היה מתייעץ עם אביו

במכתבים או נוסע אליו לכפר. לפעמים היה אביו בא ירושלימה

להתייעצות, כפי  שהבטיח לרבי שמואל סלנט לפני צאתו אל הכפר,

שיעשה בכל שעת צורך.

ר' יוחנן דוד היה בעל גוף חלש עוד מילדותו, ובהיותו כבן חמישים שנה

חלה במחלת הקצרת ובכל חורף היה מוכרח לרדת לשפלה. בשנת תרע"ג,

זמן קצר אחרי מות אביו, יעצוהו רופאיו לבלות את החורף בקהיר.

בהגיעו לקהיר קבל התקף קצרת וביום המחרת, בט"ז בטבת תרע"ג,  

נפטר. בהשתדלות משפחתו הובא ארונו לירושלים והוא נקבר ליד אביו

במעלה הר הזיתים.

הניח אחריו אישה, שרה ליבה, ששה בנים ושלוש בנות  (מתוכם

שלושה בנים ובת מאשתו הראשונה חוה). שנים מילדיו, שלמה זלמן

ומרדכי, המשיכו במלאכת הדפוס.