- יחיאל בהט

 ד"ר יחיאל בהט

 

נולד ב- 1949. נשוי לצפי, דור שביעי לראש"ז. אב לבת ולבן. סב לשני נכדים. בעל תואר ראשון ותואר שני בהצטיינות באוניברסיטת תל-אביב במשפטים, ותואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן, על מחקר בעניין דרכים משפטיות להבראת חברות.

 

עורך דין, בעבר יועץ משפטי בכיר, בנק לאומי, עוזר בכיר למנכ"ל הבנק. מתמחה בתחום דיני החברות, דיני הקניין, דיני בנקאות, דיני חדלות-פירעון ודיני שעבודים. ד"ר בהט הצטרף לסגל מכללת שערי משפט בשנת 1995. מרצה בכיר. שימש כמרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, במכללה האקדמית נתניה , במרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת-גן ובמסלול האקדמי של המכללה למינהל.

 

בין ספריו ומאמריו:

חברות - החוק החדש והדין (מהדורה 11, 2010. הוצאת בורסי; כרך ג במהדורה 12, 2011)

      דיני הבראת חברות  (מהדורה שניה, 1991).
הסדרי הבראה (1996, ועדכון 1999)
חוק הבנקאות (רישוי) (1997)

"גבולות החלוקה הבינארית בדיני תחרות" (ספר שמגר בעריכת א' ברק ואח', 2003) מאמרים חלק ג 459

"דיני תחרות בפרק הנכסים בקודקס המוצע בדיני ממונות - האם לא ניתן להעז יותר?" מאזני משפט ה (התשס"ו - 2006) 295

"בעלי שליטה בחברות ציבוריות בהסדרי מיזוג, רכישה כפויה ושיקום", "ספר חיים כהן" קרית המשפט ג (2003) 421

כפיה על קבוצה מתנגדת בהסדר על פי סעיף 233 בפקודת החברות, עיוני משפט יז (התשנ"ג - 1992) 445

"הקפאת הליכים נגד החברה בשיקום ועיכוב הליכים בפירוק" תאגידים ה(3) (2008) 79

"תחולת עקרון השוויון בשיקום חברות", מאזני משפט ב (2001 - 2002) 281

הזכויות שביושר בישראל - מה צופן העתיד? מקרקעין ד/3 (מאי 2005) 3

לשאלת תקפה של הוראה המגדילה את הרוב הדרוש לשינוי תקנות ההתאגדות, עיוני משפט ד (תשל"ה - 1994)  193

אחריות שילוחית כפולה למעשי עובד - מאימתי? עיוני משפט ד (תשל"ה - 1995) 478

ארגון מחדש של חברות כושלות, מחקרי משפט ז 221 (תשמ"ט - 1989)

דוקטרינת האולטרה-וירס - סוף הדרך, הפרקליט לד 287 (1982)

מימון בניה ב"פרויקט סגור" - בטוחות ואחריות הבנק, הפרקליט מה 56 (תש"ס - 2000)

אחריות בנק מלווה - האם נפרצו כל הגבולות? מקרקעין ה/3 (מאי 2006) 3

תכלית החברה ומטרותיה בהצעת חוק החברות, התשנ"ו - 1995, שערי משפט א, 277, תשנ"ח - 1998

עכבון בזכויות בפקדון הבנקאי - בטוחה לא בטוחה, שערי משפט ב (תשנ"ט) 17

האם חייבת העברת שליטה בשותפות בלתי רשומה במס שבח מקרקעין, רואה"ח כה (תשל"ה - 1975) 389

"הסדרי החוב (אג"ח) החדשים" רבעון לבנקאות כרך מ"ה, ניסן תש"ע - מארס 2010

מאמרים רבים בדה מרקר, הארץ, כלכליסט, גלובס, ידיעות אחרונות.

מייסד כתב העת "שערי משפט" ועורך כרכים רבים שלו.