- מודעת האבל של ועד פתח תקווה על מות יואל משה סלומון