- ר' יוסף אריה לייב סלומון

(מתוך ספרו של שמחה מנדלבוים "עשרה דורת בא"י("

ר׳ יוסף אריה לייב סלומון נולד בירושלים בט׳׳ו באב תרס׳׳ז (1907). בילדותו למד בת״ת ״עץ חיים״ שבחצר חורבת ר׳ יהודה החסיד, אשר על פדייתה וקימומה מסר את נפשו אבי המשפחה הראש״ז צורף זצ״ל. עוד הספיק, ר׳ אריה, לשבת על ברכיו ולספוג מרוחו של סבו הגדול הרב ר׳ נפתלי צבי סלומון, בנו של ר׳ יצחק, בן בנו של הראש׳׳ז, וכן הכיר את דודיו זקניו, הרב ר׳ אלעזר נתן כהנא-שפירא והרב ר׳ אריה לייב דיין.
איימי מלחמת העולם הראשונה הותירו רישומים קשים על היישוב היהודי ה״ישן״ בירושלים. עוני, רעב ומגפות היו מנת חלקם של רבים מבני היישוב וגם מנת חלקם של הורי ר׳ יוסף אריה לייב, אשר נפטרו בזה אחר זה תוך כחודש, בטרם הגיעו לגיל מצוות.

 

ר׳ יוסף אריה לייב מחפש את דרכו, בעזרת אחיו הגדול ר׳ יהושע העשל סלומון, תחילה בבית היתומים ״דיסקין״ ובמהרה מחוצה לו. בעוד לא מעטים מצעירי היישוב ה׳׳ישן״ יוצאים למצוא את שברם מעבר לים, או מוצאים את דרכם ה׳׳חדשה" תוך שהם מסירים מעליהם את סממני חזותם ואת מוסרות התנהגותם, מתאמץ ר׳ יוסף אריה לייב לשמר את טעמו של ״יין ישן בקנקן חדש״. הוא מנצל את כשרונו לציור לרכישת מקצוע ובעוד ידו האחת מתאמנת במלאכה עושה השנייה ב״הגנה״.
ימים ולילות עושה ר׳ אריה לפרנסת משפחתו בבית מלאכתו לציור שלטים, אשר ברחוב הסולל (לימים רחוב החבצלת). הפרנסה לא תמיד ברווחה, אך תמיד הוא קובע עיתים לתורה. כל עוד החזיק בבית המלאכה היה מפסיק, לעת ערב, למנחה מעריב ושיעור תורה בבית הכנסת ״קהל חסידים" אשר בשכונת נחלת שבעה, מיסודו של הרב יואל משה סלומון .

 

עוד עניין היה לו לר׳ יוסף אריה לייב: להעביר את מורשת סיפורי המשפחה לבניו ויותר מאוחר לנכדיו - על תולדות היישוב והדורות, על הסבא ר׳ נפתלי צבי, על דודיו ועל אביו ר׳ אלימלך יצחק ואמו נחמה שניהלו יחדיו את ״בית התבשיל" בירושלים שבין החומות.
עם תום מלחמת ששת הימים, מיהר ר׳ יוסף אריה לייב להר הזיתים לפקוד את קברי אבותיו ולא שקט ולא נח עד שהצליח לגייס כספים ולארגן את שיקום המצבות החרבות של קברי המשפחה.
לימים כאשר פרש ממלאכתו, הקדיש את עיקר זמנו לשני תחביביו - לימוד תורה, והשלמת עץ משפחה של שושלת הדורות לבית הראש״ז צורף סלומון: בערבים היה משתתף בקביעות בשעורי ערב בבית הכנסת שעל יד ״מכון הרי פישל" שבשכונת הבוכרים, מקשיב לדרשות בבית הכנסת ״בורוכוב״ שם נשמר לו מקום קבוע, ובכל הזדמנות לא נלאה מאמירת דברי תורה ודברי חכמים שנונים. בשעות היום והלילה עמל להשלים בדקדקנות ובחריצות, כרטסת מפורטת של כל צאצאי הראש׳׳ז, לדורותיהם. לצורך זה התרוצץ בכל חלקי הארץ ולא נלאה מלקבל, בכתב ובעל פה, כל בדל מידע לצורך זה. במהרה התברר שלא יהא סיפק בציור של עץ כדי להכיל את כל ענפיה ופארותיה של משפחת סלומון.
לעת זקנה, התקשה ר׳ יוסף אריה לייב להשלים את המלאכה והוא העביר את הכרטסת הענפה של הצאצאים לבניו במשאלה שמפעל חייו יושלם על ידי אחרים.
בט׳ באדר תשנ״ד השיב ר׳ יוסף אריה לייב את נשמתו לבוראו.
ספר הצאצאים "עשרה דורות בא"י" שכתב שמחה מנדלבוים, מבוסס במידה מרובה, על הכרטסת שניהל ורשם ר׳ יוסף אריה לייב סלומון והוא גל-עד לזכרו..