- חתונת גולדה נכדת יואל משה סלומון עם אהרון שאצקס

משפ' יואל משה סלומון וצאצאיו, בחתונת נכדתו גולדה, בת יוחנן דוד בכורו, עם אהרון שאצקס, בחצר משפ' סלומון בנחלת שבעה, ירושלים 1904.

 

שורה עליונה:

לב-אריה סלומון (בן מרדכי), חנה רוטמן (בת מרדכי), חוה לוין (בת אריה לייב), שרה גרד (בת אריה לייב), נחמה אברמוביץ (בת אסתר), חנה אלשטיין (בת אסתר), חוה סלומון ( בת יהושע), שפרה סלומון (אשת יהושע), יהשע סלומון (בן יוחנן דוד), נחמיה סלומון (בן יהושע) , יוכבד סלומון (אשת זאב), זאב סלומון ( בן יוחנן דוד), אברהם שלמון (בן זאב).

 

שורה שנייה מלמעלה:

ברכה שטרייט (בת מרדכי), חוה אפשטייין (בת מרדכי) , אהרון שאצקס (החתן), גולדה שאצקס (בת יוחנן דוד, הכלה), אברהם סלומון (בן יוחנן דוד), משה גוטל לוין (בעל ציפורה) אברהם לוין ( בן ציפורה), ציפורה לוין (בת יואל משה) , ישראל לוין (בת ציפורה), יעקב סלומון (בן חיים) חנה סלומון (אשת חיים), חיים סלומון (בן יואל משה), נחמן סלומון (בן חיים).

 

שורה שלישית מלמעלה:

אריה לייב סלומון (בן יואל משה), מרדכי סלומון (בן יואל משה), דינה סלומון (אשת מרדכי), שרה-ליבה סלומון( אשת יוחנן דוד), מרדכי סלומון ( בן יוחנן דוד), יוחנן דוד סלומון (בן יואל משה), שולמית מירסקי ( בת יוחנן דוד), פרומה סלומון ( אשת יואל משה) ,י ואל משה סלומון, ראובן גודפריד ( בעל אסתר) , אסתר גוטפריד ( בת יואל משה), דבורה סלומון ( סת אסתר), טוביה סלומון ( בן יואל משה), שרה סלומון ( אשת טוביה), חניה אייזנמן ( בת טוביה), משל סלומון ( בן טוביה).

 

שורה תחתונה:

חנה פרל סלומון( אשת אריה לייב), סגולה שפושניק-שפי ( בת מרדכי), ברוך סלומון( בן מרדכי), ציפורה גיסין (בת אריה לייב), שלמה -זלמן סלומון( בן יוחנן דוד), נפתלי סלומון (בן יוחנן דוד), יעקב סלומון (בן זאב) , מיכל חת (בת ציפורה), שלמה גוטפריד ( בן אסתר),יהשוע גוטפריד ( בן אסתר), לאה (בת אסתר), אברהם סלומון (בם טוביה), אריה סלומון (בן זאב).