עצי משפחה

עץ משפחת זלמן צורף 4 דורות ראשונים

עץ משפחת יצחק צורף(מגנהיים)

עץ משפחה יצחק צורף סלומון (אלי רבינוביץ)

עץ משפחת ברין

עץ משפחת מרדכי סלומון

עץ משפחה יעל איקן

עץ משפחת דיצה ארד

צאצאיו ר אברהם צורף עץ משפחה של המשפחה וייסברג ברקוביץ

עץ משפחת יצחק לוין

עץ משפחת נחמיה סלומון

עץ המשפחה של מרוה ערמון

מצורף עץ משפחה של מרוה ערמון, דור תשיעי לראש"ז.

עץ המשפחה של אלי רבינוביץ