- יעל איקן

משרדו של הרב קוק
בית חיים סלומון, מראשוני הבתים ברחביה
משכנות שאננים