- השופט ישראל לוין

ישראל לוין היה צייר בנוסף להיותו שופט ופעיל ציבורי (ראה דף דמויות במשפחה)